Furious Acorns

Stats

Rank: 98
Puzzles solved: 30

Team Members:

Lilyana Boneva, Nadezhda Danabasheva, Anton Konduzov, Bistra-Dona Konduzova